یکشنبه، 4 مهر 1400

۱۶اسفند شیراز در یکساعت چهاربار لرزید/ گفتگو با یک اقلیم شناس پیرامون این لرزشها

شامگاه شانزدهم اسفند شیراز در طول یکساعت ۴بار لرزید، کانون این لرزشها گسل خانه زنیان بود آیا این لرزشها یک هشدار است یا یک نشانه خوب؟! دکتر سعید جوی زاده (اقلیم شناس) در گفتگو با صفانیوز پاسخ این سوال را اینگونه میدهد: ...