یکشنبه، 4 مهر 1400

ممنوع الفعالیت شدن مترادف محبوب تر شدن؟!

هر از گاهی خبر ممنوع الفعالیت شدن یک چهره هنری منتشر میشود و این ممنوعیت ها برای محبوبیت بیشتر آن چهره هنری به منزله پیمودن راه چندین ساله در یک روز است! در چند دهه گذشته همواره شاهد این بوده ایم که چهره هایی که ممنوع الفعالیت یا ممنوع التصویر میشوند ...