پنج شنبه، 29 مهر 1400

یادداشت کنایه آمیز سخنگوی شورای نگهبان و تصویب دوفوریت طرح نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم

به گزارش صدای فرزندان ایران ، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به تصویب دو فوریت یک طرح توسط مجلس که با موضوع نمایندگان ردصلاحیت شده مجلس دهم است یادداشتی در پیج اینستاگرام خودمنتشر کرد که به شرح ذیل است: ...